Клинична микробиология

XVI Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на БАМ

10 май - 12 май, 2018 България, София


Детайли


Начало

10 май, 2018

Край

12 май, 2018

Категория

Клинична микробиология

Организатор

Българска асоциация на микробиолозите

Ел. поща

bam.congress@gmail.com


За повече информация

bam-bg.net/congress/


Лице за контакти

БАМ

Ел. поща

bam.congress@gmail.comМясто


Локация

Парк-Хотел "Москва"