Гастроентерология

XIII Национален конгрес по гастроентерология

11 октомври - 13 октомври, 2018 България, София

Покана

ПрограмаДетайли


Начало

11 октомври, 2018

Край

13 октомври, 2018

Категория

Гастроентерология

Организатор

Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Уеб сайт

bsg.bg/bg/XIII_National_2018.html


Лице за контакти

Златина Станкова

Телефон

0888 36 31 31

Ел. поща

zlatina_21@abv.bgМясто


Локация

Хотел "Рамда"