Лекари, УНГ

Втори Варненски вестибуларни дни

8 април - 9 април, 2016 България, Варна

На 8–9 април 2016 г. в гр. Варна ще се проведе Вторият вестибуларен ден с международно участие. Симпозиумът ще се проведе в хотел „Графит“. Това събитие също се организира под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Европейската асоциация по отология и невроотология.

Основната тема на Втория вестибуларен ден е: „Има ли адекватно лечение на tinitus?“.Детайли


Начало

8 април, 2016

Край

9 април, 2016

Категория

Лекари, УНГ

Организатор

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Факултет по дентална медицина

Ел. поща

mario.milkov@gmail.com
Място


Локация

Хотел Галерия Графит

Адрес

България, Варна
бул. „Княз Борис I-ви“ 65

Телефон

052 989 900

Уеб сайт

graffithotel.com