Гастроентерология

Втора национална конференция по хепатология

2 декември - 3 декември, 2016 България, София

Темата на тази конференция е посветена на най-честите социално- значими заболявания на черния дроб – неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) и алкохолната чернодробна болест (АЧБ). Млади гастроентеролози ще представят и клинични случаи.Детайли


Начало

2 декември, 2016

Край

3 декември, 2016

Категория

Гастроентерология

Организатор

Българска асоциация за изучаване на черния дроб и Българско дружество по гастроентерология


За повече информация

bsg.bg/bg/2National_Conference_Hepatology_2016.html
Място


Локация

хотел "Рамада София Сити Център"

Адрес

България, София
Maria Luiza 131 Blvd, 1202 Sofia

Телефон

02 933 8888

Уеб сайт

wyndhamhotels.com