Кардиология, Кардиохирургия, Образна диагностика

VIII Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

25 януари - 27 януари, 2019 България, гр. София

ПРОГРАМАДетайли


Начало

25 януари, 2019

Край

27 януари, 2019

Категория

Кардиология, Кардиохирургия, Образна диагностика

Организатор

Фондация Инвазивна кардиология
Място


Локация

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Адрес

България, гр. София
гр. София