Алергология, Лекари

VII Национален конгрес по алергология с международно участие

16 ноември - 18 ноември, 2018 България, София

ПрограмаДетайли


Начало

16 ноември, 2018

Край

18 ноември, 2018

Категория

Алергология, Лекари

Организатор

Българско дружество по алергология

Лице за контакти

Кристианна Атанасова

Телефон

0888 905 481

Ел. поща

events@wasteels.bgМясто


Локация

Парк Хотел "Москва"