Гастроентерология, Лекари

V Национален конгрес за млади гастроентеролози

29 март - 31 март, 2019 България, гр. СофияДетайли


Начало

29 март, 2019

Край

31 март, 2019

Категория

Гастроентерология, Лекари

Организатор

Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България

Уеб сайт

https://www.facebook.com/younggastrobg/


Лице за контакти

Д-р Радислав Наков

Телефон

0889807559

Ел. поща

radislav.nakov@gmail.comМясто


Локация

Медицински Университет - София, болница "Царица Йоанна" - ИСУЛ