Ендокринология и болести на обмяната

Училище по ендокринология „Полова система“

13 април - 15 април, 2018 България, София

ПрограмаДетайли


Начало

13 април, 2018

Край

15 април, 2018

Категория

Ендокринология и болести на обмяната

Организатор

Българско дружество по еднокринология (БДЕ)

Уеб сайт

endo-bg.com

Ел. поща

anmarbor@abv.bg
Място


Локация

хотел Рамада