Ендокринология и болести на обмяната, Онкология

Тиреоиден карцином – новости в диагнозата, лечението и проследяването

16 март - 17 март, 2018 България, София

ПрограмаДетайли


Начало

16 март, 2018

Край

17 март, 2018

Категория

Ендокринология и болести на обмяната, Онкология

Организатор

Българско сдружение тиреоидея и паратиреоидея


За повече информация

usbale.com


Лице за контакти

д-р Инна Димитрова

Телефон

0886197636

Ел. поща

btps@abv.bg

Лице за контакти

д-р Александър Шинков

Телефон

0887459538

Ел. поща

btps@abv.bgМясто


Локация

Хотел "Сенс"