Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия

Седми Национален Юбилеен Симпозиум на тема „Бронхообструктивни състояния в детската възраст“

15 октомври - 16 октомври, 2016 България, София

Българска Асоциация Детска Пневмология провежда своя седми национален симпозиум на тема „Бронхообструктивни състояния в детската възраст”. Симпозиумът ще се проведе в хотел „София Балкан”, гр.София на 15 – 16.10.2016г. В рамките на симпозиума ще вземат участие изтъкнати специалисти по Детска пневмология и фтизиатрия, специалисти по Детски болести и общопрактикуващи лекари.

Контакти:
фирма “ Меркурий- 97, „Конференции и събития”,
тел: 02 8310187
тел/факс: 02 9311461
г-жа Розалина КрайсълДетайли


Начало

15 октомври, 2016

Край

16 октомври, 2016

Категория

Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия

Организатор

Българска Асоциация по Детска Пневмология
Място


Локация

Хотел Балкан

Адрес

България, София
пл. „Света Неделя“ 5, 1000 София

Телефон

02 981 6541

Уеб сайт

sofiabalkan.com