Кардиология, Обща медицина

Научен симпозиум на тема: „Остър коронарен синдром“

15 юни - 17 юни, 2018 България, Пловдив

SOKS_2018_ProgramaДетайли


Начало

15 юни, 2018

Край

17 юни, 2018

Категория

Кардиология, Обща медицина

Организатор

Дружество на кардиолозите в България

Уеб сайт

cardiobg.com


Лице за контакти

Венцислава Василева

Ел. поща

bsc.office@yahoo.comМясто


Локация

хотел Империал