Кардиология

Национална конференция по превантивна кардиология и рехабилитация

11 май - 13 май, 2018 България, Плевен

ПрограмаДетайли


Начало

11 май, 2018

Край

13 май, 2018

Категория

Кардиология

Организатор

Дружество на кардиолозите в България

Уеб сайт

cardiobg.com


За повече информация

cardiobg.com


Лице за контакти

Дружество на кардиолозите в България

Телефон

0889788446

Ел. поща

bscardiology@gmail.comМясто