Гастроентерология, Инфекциозни болести, Хирургия

IV Национална конференция по Хепатология

7 декември - 8 декември, 2018 България, София

ПРОГРАМАДетайли


Начало

7 декември, 2018

Край

8 декември, 2018

Категория

Гастроентерология, Инфекциозни болести, Хирургия

Организатор

Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; Българска асоциация за изучаване на черния дроб


За повече информация

cic.bg/iv-natsionalna-konferentsiya-po-hepatologiya/


Лице за контакти

Компания за международни конгреси ООД

Телефон

+359 887 771 107; +359 2 892 08 08

Ел. поща

cic@cic.bgМясто


Локация

Национален дворец на културата(НДК)