УНГ

I-ви Симпозиум по Отология и Отоневрология

1 септември - 2 септември, 2017 България, Варна

Уважаеми Колеги,

В края на изминалата година искам да изкажа най-искрените си благодарности за вашата безкористна помощ и съпричасност към организираните форуми от Черноморското дружество по Отология и невроотология и Българското дружество по Обструктивна сънна апнея и хъркане през 2016 г.

И двата форума преминаха с участието на много български оториноларинголози, невролози, пулмолози , дентални медици, общопрактикуващи лекари, здравни мениджъри и студенти. Участваха лектори от единадесет страни: САЩ, Египет, Русия, Германия, Турция, Гърция, Сърбия, Македония, Черна Гора, Швейцария, Италия.

Форумите имаха международен отзвук. Благодарение на това спечелихме провеждането на първия симпозиум по Отология и Отоневрология на Черноморското дружество по Отология и отоневрология на 1-2 Септември 2017 във Варна и на 11 Балкански конгрес по оториноларингология, хирургия на глава и шия, отново във Варна през 2018 г.

Искам от мое име и от името на членовете на Черноморското дружеството по Отология и Отоневрология да Ви поканя да участвате на 1 и 2 септември във Варна на първия черноморски симпозиум по отология и отоневрология. Освен колегите от държавите от Черноморския басейн: Румъния, Украйна, Русия, Грузия,Турция и България, са поканени лектори от Франция, Германия, СаЩ, Египет, Индия, Иран, Швейцария, Полша, Австрия и др.

Надявам се, че отново ще участвате с презентация на вашите висококачествени лекарствени средства, които са наш верен помощник в практиката.

С Уважение:
Доц. д-р Марио Милков д.м.

Flaer SymposiumДетайли


Начало

1 септември, 2017

Край

2 септември, 2017

Категория

УНГ

Организатор

Черноморско дружество по Отология и Отоневрология


Лице за контакти

Мария Герчева

Телефон

052 69 50 10; 089 865 31 93Място


Локация

Варна

Адрес

България, Варна
гр. Варна