Обща медицина, Педиатрия

ХIV-та Русенска научно-практична педиатрична конференция на тема “Горещи точки в педиатрията”

9 ноември - 10 ноември, 2018 България, Русе

Konfer Ruse 2018 Prelim. progrДетайли


Начало

9 ноември, 2018

Край

10 ноември, 2018

Категория

Обща медицина, Педиатрия

Организатор

Съюз на учените – гр. Русе, Русенски Университет, Катедра Педиатрия при МУ – гр. Варна и УМБАЛ –гр. Русе АД
Място


Локация

х-л Рига