Обща медицина, Педиатрия

ХII-та Русенска научно-практична педиатрична конференция

4 ноември - 5 ноември, 2016 България, Русе

Конференцията е на тема „Горещи точки в педиатрията“Детайли


Начало

4 ноември, 2016

Край

5 ноември, 2016

Категория

Обща медицина, Педиатрия

Организатор

Съюз на учените – Русе, Русенски Университет, Катедра Педиатрия при МУ – гр. Варна и МБАЛ – Русе АД


Лице за контакти

доц. д-р Св.Досев

Телефон

0888 885 988

Ел. поща

dr.dosev@gmail.com

Лице за контакти

Стефка Симеонова

Телефон

088 8829 984Място


Локация

“Канев център” към Русенски Университет

Адрес

България, Русе
ул. „Студентска“ 8

Телефон

082 888 288

Уеб сайт

uni-ruse.bg