Кардиология, Ултразвук

Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

23 март - 24 март, 2018 България, София

ПоканаДетайли


Начало

23 март, 2018

Край

24 март, 2018

Категория

Кардиология, Ултразвук

Организатор

Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията


За повече информация

fcibg.com


Лице за контакти

Доц. Красимира Христова

Телефон

0888 871 353

Ел. поща

khristovabg@yahoo.comМясто


Локация

хотел Хилтън