Гастроентерология

4-ти Европейски конгрес по Гастроентерология

6 април - 8 април, 2017 Австрия, ВиенаДетайли


Начало

6 април, 2017

Край

8 април, 2017

Категория

Гастроентерология


За повече информация

gastro-update-europe.eu
Място


Локация

Aula der Wissenschaften

Адрес

Австрия, Виена
Wollzeile 27a, 1010 Vienna, Austria

Телефон

+43 1 8906601110

Уеб сайт

aula-wien.at