Минали събития

Среща на Дружеството на Софийските Общопрактикуващи Лекари

Представяме на Вашето внимание информация за предстоящата, организирана от Дружеството на Софийските Общопрактикуващи Лекари (ДСОПЛ) среща, която ще се проведе на 3 декември (събота) 2016 г. в гр. София, „Гранд хотел България“, бул. Цар Освободител №4.


Лекари, Обща медицина

Втора национална конференция по хепатология

Темата на тази конференция е посветена на най-честите социално- значими заболявания на черния дроб – неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) и алкохолната чернодробна болест (АЧБ). Млади гастроентеролози ще представят и клинични …


Гастроентерология

Новости в офталмологията 2016

В рамките на Конференцията са предвидени курсове по здравни грижи за очнoболни и за специализанти, както и практически занимания – Wet Lab. Темата на курса за специализанти е „Диабет и …


Офталмология