Минали събития

Научна-практическа конференция на НСОПЛБ

В научно-практическата конференция ще бъдат включени пет лекции спродължителност по 45 мин., представени от гост-лектори, осигурени от НСОПЛБ.


Обща медицина

Втори Варненски вестибуларни дни

На 8–9 април 2016 г. в гр. Варна ще се проведе Вторият вестибуларен ден с международно участие. Симпозиумът ще се проведе в хотел „Графит“. Това събитие също се организира под патронажа на проф. …


Лекари, УНГ