Минали събития

Шестата Българо-Италианска среща по Ринология

Здравейте ПРИЯТЕЛИ, Българското Ринологично Сдружение Ви кани най-учтиво да подкрепите и да участвате в 6-тата Българско – Италианска ринологична среща с лидерско международно участие. Настоящият форум ще се проведе от …


Лекари, УНГ

I-ви Симпозиум по Отология и Отоневрология

Уважаеми Колеги, В края на изминалата година искам да изкажа най-искрените си благодарности за вашата безкористна помощ и съпричасност към организираните форуми от Черноморското дружество по Отология и невроотология и …


УНГ

Пролетна научна Kонференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Бих искала да отправя покана към Вас за участие в нашата ежегодна среща – Пролетна научна Kонференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“, която ще се проведе …


УНГ

XI Конгрес по оториноларингология – „Преспективи, Иновации, Решения“

„Участието на Конгреса ще разшири обсега на науката и практиката в областта на оториноларингологията, като даде възможност за контакт с аудитория от български и чуждестранни специалисти в релевантни дисциплини.“ Тема: Онкологични заболявания на …


УНГ

II-ри Национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане с международно участие

На 26-ти и 27-ми август 2016 г. ще се проведе Вторият национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане с международно участие. Симпозиумът се организира съвместно от Българското дружество по …


УНГ

Втори Варненски вестибуларни дни

На 8–9 април 2016 г. в гр. Варна ще се проведе Вторият вестибуларен ден с международно участие. Симпозиумът ще се проведе в хотел „Графит“. Това събитие също се организира под патронажа на проф. …


Лекари, УНГ

Пролетна Научна Конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Уважаеми колеги, С голямо удоволствие Ви каня да вземете участие на нашата ежегодна среща – Пролетна научна конференция: „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“, която ще се …


Лекари, УНГ