Минали събития

Седми Национален Юбилеен Симпозиум на тема „Бронхообструктивни състояния в детската възраст“

Българска Асоциация Детска Пневмология провежда своя седми национален симпозиум на тема „Бронхообструктивни състояния в детската възраст”. Симпозиумът ще се проведе в хотел „София Балкан”, гр.София на 15 – 16.10.2016г. В …


Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия