Минали събития

Новости в офталмологията 2016

В рамките на Конференцията са предвидени курсове по здравни грижи за очнoболни и за специализанти, както и практически занимания – Wet Lab. Темата на курса за специализанти е „Диабет и …


Офталмология