Минали събития

XV Национален конгрес по Неврология с международно участие

Конгресът следва закономерността да бъде вписван в календара на известни международни невролози, като и тази година част от тях ще вземат участие. Предстоящите доклади и симпозиуми, заедно с международното участие …


Неврология