Минали събития

X Национална конференция по клинична лаборатория

Включените в програмата лекции, доклади, фирмени симпозиуми и постери ще ви запознаят с последните новости в научното и технологично развитие на нашата специалност и ще очертаят перспективите за нейното развитие …


Клинична лаборатория