Минали събития

Втора национална конференция по хепатология

Темата на тази конференция е посветена на най-честите социално- значими заболявания на черния дроб – неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) и алкохолната чернодробна болест (АЧБ). Млади гастроентеролози ще представят и клинични …


Гастроентерология

Конференция по гастроентерология

Първият ден е замислен като следдипломен курс с видеосесия и „State of the art” лекции, посветени на дискусионни теми в гастроинтестиналната ендоскопия. Динамичното развитие на гастроентерологията и хепатологията налага непрекъснато …


Гастроентерология