Минали събития

Националната конференция на тема – „Медицинската рехабилитация – задължителен етап в комплексното лечение при заболяванията на нервната система“

На форума ще бъдат поканени водещи специалисти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, неврофизиологията, неврологията и неврохирургията. Контакти: Кристина Атанасова „ВАСТЕЛС-България“ гр. София – 1612 бул. „Акад. Иван Гешов“ …


Физикална и рехабилитационна медицина