Минали събития

VI-ти конгрес по фармация с международно участие под мотото „Pharmaceuti QoL Challenges & Avenues”

Както подсказва мотото на конгреса, БНДФ го организира като вълнуваща асамблея, на която водещи, международно признати експерти в областта на фармацевтичните науки да дискутират съвременните научни достижения и да посрещнат предизвикателствата в бързо …


Фармацевти