Минали събития

ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕР-ГИНЕКОЛОЗИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Уважаеми колеги, за нас е чест и удоволствие да Ви поканим на Десетата юбилейна национална конференция на акушер гинеколозите от до болничната помощ, която предстои да бъде проведена на 22-24 …


Акушерство и гинекология

I-ви Симпозиум по Отология и Отоневрология

Уважаеми Колеги, В края на изминалата година искам да изкажа най-искрените си благодарности за вашата безкористна помощ и съпричасност към организираните форуми от Черноморското дружество по Отология и невроотология и …


УНГ