Минали събития

I-ви Симпозиум по Отология и Отоневрология

Уважаеми Колеги, В края на изминалата година искам да изкажа най-искрените си благодарности за вашата безкористна помощ и съпричасност към организираните форуми от Черноморското дружество по Отология и невроотология и …


УНГ