Минали събития

Пролетна научна Kонференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Бих искала да отправя покана към Вас за участие в нашата ежегодна среща – Пролетна научна Kонференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“, която ще се проведе …


УНГ