Минали събития

Четвърта национална конференция по сексуална медицина

Темата за сексуалната медицина ще бъде отново поставена тази година с интердисциплинарен дизайн. По традиция основната цел на конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в тази сфера.


Обща медицина