Минали събития

Шеста Национална Конференция „Спешна Педиатрия“

На тази наша шеста среща отново основната тема остава спешната педиатрия, с нейните ежедневни проблеми и предизвикателства. Поканили сме за лектори колеги от София, Варна, Стара Загора и Плевен които …


Обща медицина, Педиатрия

VI-ти конгрес по фармация с международно участие под мотото „Pharmaceuti QoL Challenges & Avenues”

Както подсказва мотото на конгреса, БНДФ го организира като вълнуваща асамблея, на която водещи, международно признати експерти в областта на фармацевтичните науки да дискутират съвременните научни достижения и да посрещнат предизвикателствата в бързо …


Фармацевти

Седми Национален Юбилеен Симпозиум на тема „Бронхообструктивни състояния в детската възраст“

Българска Асоциация Детска Пневмология провежда своя седми национален симпозиум на тема „Бронхообструктивни състояния в детската възраст”. Симпозиумът ще се проведе в хотел „София Балкан”, гр.София на 15 – 16.10.2016г. В …


Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия

„ЕСЕНЕН СЕМИНАР“ на Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България

В рамките на проявата ще се проведе и цикъл от модулното обучение за бакалавър фармацевти .Всеки от участниците ще получи и удостоверение за следдипломно обучение със съответният брой кредитни точки. …


Фармацевти

XV-ти Национален конгрес по кардиология

Програмата на конгреса обхваща сесии с представяне на оригинални български разработки. На конгреса ще имате възможност да научите последните новости в кардиологията, поднесени чрез фокус лекции, да участвате в интересни интерактивни научни сесии на работните групи на Дружеството на клардиолозите в България, да се запознаете и да представите българските научни разработки.


Кардиология

Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие

Предоставяме на Вашето внимание информация за Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие, за да се запознаете в детайли с възможностите за участие по време на неговото протичане …


Психиатрия