Минали събития

XV-ти Национален конгрес по кардиология

Програмата на конгреса обхваща сесии с представяне на оригинални български разработки. На конгреса ще имате възможност да научите последните новости в кардиологията, поднесени чрез фокус лекции, да участвате в интересни интерактивни научни сесии на работните групи на Дружеството на клардиолозите в България, да се запознаете и да представите българските научни разработки.


Кардиология

Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие

Предоставяме на Вашето внимание информация за Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие, за да се запознаете в детайли с възможностите за участие по време на неговото протичане …


Психиатрия