Минали събития

XI Конгрес по оториноларингология – „Преспективи, Иновации, Решения“

„Участието на Конгреса ще разшири обсега на науката и практиката в областта на оториноларингологията, като даде възможност за контакт с аудитория от български и чуждестранни специалисти в релевантни дисциплини.“ Тема: Онкологични заболявания на …


УНГ

X Национална конференция по клинична лаборатория

Включените в програмата лекции, доклади, фирмени симпозиуми и постери ще ви запознаят с последните новости в научното и технологично развитие на нашата специалност и ще очертаят перспективите за нейното развитие …


Клинична лаборатория

XIII-ти Национален конгрес на Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация

XIII-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация ще се проведе от 29 септември до 02 октомври 2016 г. в гр. София, хотел „МАРИНЕЛА“.


Ортопедия и травматология

ХV-та Педиатрична научно-практическа конференция „От симптома към диагнозата“

Юбилейната ХV-та Педиатрична конференция, организирана от Педиатрично дружество Бургас, ще се проведе на 17-18 септември 2016 в ЕКСПО ЦЕНТЪР ФЛОРА, разположен до брега на морето в Приморски парк. Научната част ще бъде …


Педиатрия

XIX Национален конгрес по ултразвук в медицината

Целта на предстоящия конгрес е да се представят новостите в сферата на ултразвуковата диагностика, както и да се даде възможност за обмяна на опит и познания между специалистите в областта.


Ултразвук