Минали събития

XI Конгрес по оториноларингология – „Преспективи, Иновации, Решения“

„Участието на Конгреса ще разшири обсега на науката и практиката в областта на оториноларингологията, като даде възможност за контакт с аудитория от български и чуждестранни специалисти в релевантни дисциплини.“ Тема: Онкологични заболявания на …


УНГ