Минали събития

X Национална конференция по клинична лаборатория

Включените в програмата лекции, доклади, фирмени симпозиуми и постери ще ви запознаят с последните новости в научното и технологично развитие на нашата специалност и ще очертаят перспективите за нейното развитие …


Клинична лаборатория

XIII-ти Национален конгрес на Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация

XIII-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация ще се проведе от 29 септември до 02 октомври 2016 г. в гр. София, хотел „МАРИНЕЛА“.


Ортопедия и травматология