Минали събития

XIX Национален конгрес по ултразвук в медицината

Целта на предстоящия конгрес е да се представят новостите в сферата на ултразвуковата диагностика, както и да се даде възможност за обмяна на опит и познания между специалистите в областта.


Ултразвук