Минали събития

Конференция по гастроентерология

Първият ден е замислен като следдипломен курс с видеосесия и „State of the art” лекции, посветени на дискусионни теми в гастроинтестиналната ендоскопия. Динамичното развитие на гастроентерологията и хепатологията налага непрекъснато …


Гастроентерология

XV Национален конгрес по Неврология с международно участие

Конгресът следва закономерността да бъде вписван в календара на известни международни невролози, като и тази година част от тях ще вземат участие. Предстоящите доклади и симпозиуми, заедно с международното участие …


Неврология