Минали събития

Научна-практическа конференция на НСОПЛБ

В научно-практическата конференция ще бъдат включени пет лекции спродължителност по 45 мин., представени от гост-лектори, осигурени от НСОПЛБ.


Обща медицина