Минали събития

Втори Варненски вестибуларни дни

На 8–9 април 2016 г. в гр. Варна ще се проведе Вторият вестибуларен ден с международно участие. Симпозиумът ще се проведе в хотел „Графит“. Това събитие също се организира под патронажа на проф. …


Лекари, УНГ