Минали събития

Регионална научно-практическа конференция под егидата на НСОПЛБ

В научно-практическата конференция ще бъдат включени пет лекции с продължителност по 45 мин., представени от гост-лектори, осигурени от НСОПЛБ: 1. „Нефролитиаза – какво да правим в ежедневната практика?“ Проф. д-р …


Лекари, Обща медицина